AMBULANCIA DOPRAVNEJ A PORADENSKEJ
PSYCHOLÓGIE
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA
Ako sa objednať a čo konkrétne sa deje v ambulancii u dopravného psychológa, sa dozviete v časti "Ambulancia v praxi".
Základné pojmy o Dopravnej psychológii sa dozviete zasa na stránke "Teória".
ODBORNÉ PORADENSTVO
Ak ste sa dopustili dopravného priestupku pod vpyvom alkoholu, omamnej látky alebo liečiva a psychiater zistil, že ešte nie ste od alkoholu závislí - pravdepodobne sa zídeme v ambulancii na základe rozhodnutia policajného orgánu podrobiť sa odbornému poradenstvu...
PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO
Základom poradenstva je existujúci problém alebo konflikt. Budeme sa snažiť váš problém (konflikt) identifikovať čo najskôr, zaznamenať ho a previesť vás spôsobmi prekonávania prekážok tak, aby sme vyriešili problém bez negatívnych javov. Čítajte ďalej...

VRÁTENIE VODIČSKÉHO PREUKAZU...
Aj napriek sprísneniu legislatívy, ktorá platí pre požívanie alkoholických nápojov pred jazdou a aj napriek zvýšeným kontrolám zameraným na zisťovanie týchto porušení, sa situácia na cestách vyvíja negatívne. Vodiči si stále neuvedomujú následky svojich činov, nemajú trestno-právnu zodpovednosť a nemajú predstavu, čo všetko budú musieť absolvovať, aby zadržaný vodičský preukaz získali späť. Čítajte ďalej...

POŽADOVANÉ SPÔSOBILOSTI

Pre osvieženie pamäti: Na vedenie motorového vozidla sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý.

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Odbornou spôsobilosťou sa rozumie ovládanie pravidiel cestnej premávky a vedenia vozidla.

ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ

Zdravotnou spôsobilosťou sa rozumie telesná a duševná schopnosť viesť motorové vozidlo. Posudzuje sa lekárskou prehliadkou (všeobecným lekárom, lekárom pre dorast).
NA STIAHNUTIEÚplné znenia 1.1. 2017+farebné zmeny+prílohy
Zákon č. 8/2009
1MB fareb.zm.
Zdroj: minv.sk
Vyhl.č. 9/2009
2MB - fareb.zm.
Zdroj: minv.sk
Vyhl.č. 9/2009
12MB + prílohy
Zdroj: minv.sk

PSYCHICKÁ SPÔSOBILOSŤ

je vlastne obsahom tejto webovej stránky a z širšieho pohľadu je jedným z predmetov skúmania špeciálnej aplikovanej psychologickej vednej disciplíny - Dopravnej psychológie.
Copyright © 2017. Dopravná psychológia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky